PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny oraz zobowiązuje się do odesłania produktów na następny dzień roboczy od dnia odbioru produktów na adres korespondencyjny firmy De Marco (PPHU "De Marco", 34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59).
2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy zamówiony produkt jest przygotowywany według indywidualnej specyfikacji konsumenta (usługa „Szycie na miarę”, usługa „przerabiania pod wymiary konsumenta”).

3. Zwrot towaru możliwy jest tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w stanie niezmienionym oraz nie nosi oznak użytkowania.
4. Formularz zwrotu (odstąpienia od umowy) jest dostępny w załączniku do niniejszego Regulaminu.
5. Firma De Marco zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem zapłaty (cena produktu) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez konsumenta od umowy lub zaraz po otrzymaniu zwracanego produktu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. Koszty przesyłki nie są zwracane.
6. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki produktów, w razie zwrotu przez konsumenta wyłącznie części zamówienia, firma De Marco zwraca konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwrócony produkt.
7. W celu zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 5 wystarczy wysłanie do firmy De Marco przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy De Marco (PPHU "De Marco", 34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59) albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą elektroniczną na adres e – mail: info@demarco.pl. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „ZWROT”.
8. Firma De Marco po otrzymaniu od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy skontaktuje się w sposób telefoniczny lub elektroniczny z konsumentem.
9. Firma De Marco zastrzega sobie, iż nie prowadzi polityki wysyłania wielu kreacji naraz: do przymierzenia, po oglądania lub po dotykania ubrań mających na celu zwrot towaru. 
10. Produkty higieniczne (maseczki bawełniane) nie podlegają zwrotowi.

POBIERZ: formularz zwrotu towaru

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zgłoszenie reklamacji przez klienta powinno nastąpić w formie pisemnej na adres korespondencyjny firmy De Marco (PPHU "De Marco", 34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59) lub pocztą elektroniczną na adres e - mail: info@demarco.pl.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Firma De Marco odpowiada przed konsumentem za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez konsumenta zalecany jest kontakt telefoniczny z firmą De Marco na numer telefonu (+48) 33 879 59 13, (+48) 502 142 267 lub elektroniczny na e – mail info@demarco.pl.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zwrotu produktu przez klienta.
6. Po wcześniejszym kontakcie z firmą De Marco reklamowany produkt należy odesłać na adres korespondencyjny firmy De Marco (PPHU "De Marco", 34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59)
7. W przypadku kiedy produkt posiada wadę, firma De Marco niezwłocznie wymieni uszkodzony produkt, na wolny od wad lub wadę usunie. Jeżeli naprawa produktu bądź wymiana jest nie możliwa konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konsumenta, koszty reklamacji ponosi firma De Marco.
9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty wysyłki pokrywa konsument.

POBIERZ: wniosek o reklamację produktu