OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Firma De Marco będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe klientów.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Email: info@demarco.pl, Poczta: PPHU De Marco, ul. Centralna 59, 34-108 Frydrychowice, Telefon: 338795913
3. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w niniejszym regulaminie.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e – mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora
5. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a firmą De Marco.
6. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez klienta dobrowolnie. 
7. Udostępnione przez klienta dane osobowe będą chronione przez firmę De Marco z zachowaniem najwyższej staranności.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez firmę De Marco usług na podany adres e – mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
9. Realizujemy przepisy RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 

POLITYKA „COOKIES”

Strona demarco.pl używa plików „cookies”. Informacje, które są zawarte w plikach „cookies: używa się w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dopasowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klienta. Każdy klient ma prawo zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce. W przypadku, w którym ustawienia pozostaną bez zmian pliki „cookies” zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Uwaga! Zmiana ustawień dotyczących plików „cookies” może ograniczyć funkcjonowanie serwisu.
 

PRAWA AUTORSKIE
 

Wszystkie zdjęcia, grafiki, teksty, znaki oraz logo podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Nie wolno ich wykorzystać do jakichkolwiek celów w tym marketingowych, bez zgody właściciela firmy. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, Art 8.1 - Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej).