1.     Firma De Marco będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe klientów.

2.     Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: Email: info@demarco.pl, Poczta: PPHU De Marco, ul. Centralna 59, 34-122 Frydrychowice, Telefon: 338795913

3.     Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w niniejszym regulaminie.

4.     Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e – mail, telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora

5.     Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy pomiędzy klientem a firmą De Marco.

6.     Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania a także o prawie do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez klienta dobrowolnie.

7.     Udostępnione przez klienta dane osobowe będą chronione przez firmę De Marco z zachowaniem najwyższej staranności.

8.     Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących świadczonych przez firmę De Marco usług na podany adres e – mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

9.     Realizujemy przepisy RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektREGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG
FIRMY DE MARCO Z DNIA 25.06.2018 R.
ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Produkty marki De Marco można nabyć w sklepie stacjonarnym 34-108
Frydrychowice ul. Centralna 59 oraz w sklepach internetowych.
Zamówienia internetowe można składać na stronach: demarco.pl,
allegro.pl, olx.pl, lento.pl, otwarte24.pl sprzedajemy.pl i inne.
2. Marka De Marco należy do Władysławy Frączek prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą PPHU De Marco Władysława Frączek,
Frydrychowice ul. Centralna 59, 34-108 Frydrychowice, tel.:
(+48) 33 879 59 13, (+48) 510 080 336, e – mail:
wf.info.demarco@gmail.com
3. Przedmiotem działalności firmy De Marco jest produkcja ekskluzywnej
odzieży damskiej, projektowanie i szycie na indywidualne zamówienie
klienta, szycie na miarę, szycie konfekcji hotelowej i restauracyjnej,
handel hurtowy oraz detaliczny odzieżą̨a także sprzedaż internetowa.
4. Odzież oferowana na stronach internetowych ulega aktualizacji.
5. Firma zobowiązuje się̨do dostarczenia klientowi kompletnego, zgodnego
z opisem, nieuszkodzonego produktu w umówionym terminie.
6. Firma prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju i świata.
7. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży a także tryb
postepowania reklamacyjnego.
8. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronach internetowych
podawane są w polskich złotych zawierających podatek VAT.
ROZDZIAŁ II – DEFINICJE
§ 2.
Definicje poszczególnych nazw, które zostały użyte w regulaminie:
1. Sklep stacjonarny– oznacza siedzibę firmy De Marco, znajdującej się
w Frydrychowicach, w której można bezpośrednio nabyć produkty.
2. Sklep internetowy – to strony internetowe, na których można nabyć
produkty marki De Marco. Sklep internetowy umożliwia klientom
zawieranie umów sprzedaży na odległość.
3. Klient – to każda jednostka organizacyjna lub prawna, która korzysta
z oferowanych usług przez firmę.
4. Produkt – to wyrób gotowy (odzież) oferowany przez firmę De Marco do
sprzedaży detalicznej, hurtowej lub internetowej.
5. Dzień roboczy – to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Cena – jest umieszczona obok produktów. Podawana cena jest ceną
brutto, nie uwzględnia kosztów dostarczenia produktów.
7. Dostawca – to firma kurierska lub operator publiczny (Poczta Polska),
którzy współpracują z firmą De Marco.
8. Koszt dostarczenia produktu – to kwota jaką ponosi klient za
dostarczenie produktu.
9. Zamówienie – oznacza złożenie zamówienia przez klienta na produkt lub
produkty w sklepie stacjonarnym bądź internetowym zgodnie z
niniejszym regulaminem.
10. Formularz zgłoszeniowy – W przypadku szycia na miarę należy
wypełnić formularz na stronie demarco.pl/formularz. Wypełniając
formularz klient zobowiązuje się do wpłaty 30% ceny produktu jako
zaliczkę.
ROZDZIAŁ III – PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§ 3 .
Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że:
1. Zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego regulaminu.
2. Zapoznał się̨z warunkami składania zamówienia.
3. Zapoznał się z instrukcją prania odzieży.
4. Zapoznał się z regulaminem reklamacji i zwrotów.
§ 4.
1. Sklep stacjonarny otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach
9:00-17:00. Adres określony jest w §1.1 niniejszego regulaminu.
2. Sklepy internetowe są dostępne dla klientów 7 dni w tygodniu przez 24
godziny na dobę.
3. W przypadku zakupu gotowych produktów (nie szytych na zamówienie)
umowa sprzedaży miedzy klientem a sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą
złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.
4. W przypadku szycia na miarę, zamówienie przyjmowane jest po
wypełnieniu formularza na stronie demarco.pl/formularz, oraz wpłaceniu
zaliczki w wysokości 30% ceny produktu.
§ 5.
1. Klient może kupić produkty firmy De Marco w sklepie stacjonarnym lub
w sklepach internetowych.
2. Klient korzystający z usługi „Szycie na miarę” jest zobowiązany do
wypełnienia formularza na stronie demarco.pl/formularz. Można również
kontaktować się z sprzedawcą za pośrednictwem adresu poczty
elektronicznej email: wf.info.demarco@gmail.com,
szewczyk.demarco@gmail.com lub telefonicznie: 502 142 267,
727 902 139, (33) 879 59 13.
3. Sklepy internetowe przyjmują zamówienia 24 godziny na dobę przez
wszystkie dni w roku.
4. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą̨realizowane
w pierwszym dniu roboczym, który następuje po dniu, w którym
zamówienie zostało złożone.
5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany klientowi przez sprzedawcę
wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest
paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli zamawiający zażądał jej
wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej
wystawienia.
6. Po złożeniu zamówienia przez Internet sprzedawca skontaktuje się
telefonicznie lub mailowo z klientem w celu omówienia szczegółów
zamówienia.
§ 6.
1. Firma De Marco zastrzega sobie prawo do usuwania nieopłaconych
zamówień, w których dane osobowe klientów są̨nieprawidłowe lub
uniemożliwiają skontaktowanie się z klientem.
2. Firma De Marco zastrzega sobie, iż w przypadku zmiany wymiarów
ciała konsekwencje ponosi klient. W takiej sytuacji firma nie
przyjmuje zwrotów.
3. Firma De Marco zastrzega sobie, iż istnieje możliwość różnicy
w odcieniu kolorów na zdjęciu z przyczyn ustawienia bilansu bieli
oraz ustawienia kolorystyki na monitorze.
4. Zamówienia nieopłacone w terminie 5 dni od momentu złożenia
zamówienia są anulowane przez sprzedawcę i umowę uważa się za
niezawartą.
5. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed dokonaniem płatności.
W niniejszej sprawie klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze
sprzedawcą, drogą telefoniczną oraz mailową.
6. W przypadku usługi „Szycie na miarę”, zamówienie przyjmowane jest po
opłaceniu zaliczki 30%, pozostałą kwotę należy opłacić tuż przed wysyłką
produktu.
ROZDZIAŁ IV – PŁATNOŚCI
§ 7.
1. Sposoby płatności są określone w niniejszym regulaminie oraz podczas
składania zamówienia.
2. Firma De Marco udostępnia następujące sposoby płatności za zakupy:
a) W sklepie stacjonarnym, płatność gotówką (Adres określony jest
w §1.1 niniejszego regulaminu)
b) W sklepie internetowym zwykły przelew (wpłata na konto) lub
płatność elektroniczna
3. Zwykły przelew należy wykonać na numer rachunku:
ING 40 1050 1100 1000 0023 2539 3664
Władysława Frączek
34-108 Frydrychowice ul. Centralna 59
4. Obsługę̨
płatności elektronicznych prowadzi:
a) PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby:
ul. Grunwaldzka 182, 60166 Poznań), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy
w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony,
NIP: 779 – 23 – 08 – 495.
ROZDZIAŁ V – DOSTAWA ODZIEŻY
§ 8.
1. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenia odzieży z pośród opcji
proponowanych przez sprzedawcę przy składaniu zamówienia:
a) Odbiór osobisty (Adres określony jest w §1.1 niniejszego regulaminu)
b) List polecony ekonomiczny Poczty Polskiej
c) Przesyłka kurierska DHL
2. Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym, jest dostępny
w opisie wybranej aukcji oraz w trakcie składania zamówienia. Termin
podany jest w dniach roboczych.
a) W przypadku zamówienia gotowych produktów: do 3 dni roboczych przy
wyborze przesyłki kurierskiej, do 5 dni roboczych przy wyborze Listu
poleconego ekonomicznego
b) W przypadku usługi „Szycie na miarę” od 2 tygodni do miesiąca
3. Firma De Marco zastrzega sobie możliwość ustalenia z klientem
indywidualnie terminu realizacji zamówienia.
4. Firma De Marco zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji
zamówienia, o czym każdorazowo poinformuje klienta.
5. Opłata za dostawę̨produktów jest umieszczona w trakcie składania
zamówienia, w sklepie internetowym, na aukcjach oraz niniejszym
Regulaminie.
a) List polecony ekonomiczny – 11 zł
b) Przesyłka kurierska – 18 zł UPS, 14 zł InPost
c) Przesyłka kurierska zagraniczna – ok 150 zł (w zależności od strefy
czasowej)
6. Ilość zamówionych sztuk produktów nie ma wpływu na koszt dostawy,
który jest niezmienny.
7. W przypadku wysyłki nie uwzględnionej w niniejszym regulaminie
wycena przesyłki dokonywana jest indywidualnie.
§ 9.
1. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówionego i opłaconego
produktu, firma De Marco po wcześniejszym kontakcie z klientem może:
a) Po raz kolejny przesłać produkt za powtórny koszt dostawy
przesyłki
2. Firma De Marco informuje, iż w przypadku uszkodzenia przesyłki
w transporcie, klient zgodnie z ustawą o prawie przewozowym z dnia 15
listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 z późn. zm.) ma prawo do
zwrócenia się̨
do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody
jeśli dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy.
W momencie kiedy klient otrzyma od dostawcy protokół szkody, firma
De Marco zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na
adres korespondencyjny (określony w §1.1 niniejszego regulaminu) co
przyczyni się do szybszego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji
ROZDZIAŁ VI – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 10.
1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm), klient który jest
konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odbioru produktu.
2. Na podstawie art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z poźn. zm) Konsumentowi nie
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy
zamówiony produkt jest przygotowywany według indywidulanej
specyfikacji konsumenta (usługa „Szycie na miarę”, usługa
przerabiania pod wymiary konsumenta).
3. Zwrot towaru możliwy jest tylko wtedy, gdy produkt znajduje się w stanie
niezmienionym oraz nie nosi oznak użytkowania.
4. Formularz zwrotu (odstąpienia od umowy) jest dostępny w załączniku do
niniejszego Regulaminu.
5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od
umowy odesłać produkt na adres korespondencyjny firmy De Marco
(określony w §1.1 niniejszego regulaminu).
6. Firma De Marco zwraca kwotę uiszczoną przez konsumenta tytułem
zapłaty (cena produktu) w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez
konsumenta od umowy lub zaraz po otrzymaniu zwracanego produktu,
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.
Koszty przesyłki nie są zwracane.
7. Przy zamówieniach powyżej jednej sztuki produktów, w razie zwrotu
przez konsumenta wyłącznie części zamówienia, firma De Marco zwraca
konsumentowi kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za zwrócony produkt.
8. W celu zachowania terminu, o którym mowa w §10.6 niniejszego
regulaminu wystarczy wysłanie do firmy De Marco przed jego upływem
oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres
korespondencyjny firmy De Marco (określony w §1.1 niniejszego
regulaminu) albo elektronicznie przesyłając formularz pocztą
elektroniczną na adres e – mail: szewczyk.demarco@gmail.com.
Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku
odstąpienia od umowy drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać
„ZWROT”.
9. Firma De Marco po otrzymaniu od konsumenta oświadczenia
o odstąpieniu od zawartej umowy skontaktuje się w sposób telefoniczny
lub elektroniczny z konsumentem.
ROZDZIAŁ VII – POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 11.
1. Zgłoszenie reklamacji przez klienta powinno nastąpić w formie pisemnej
na adres korespondencyjny firmy De Marco (określony w §1.1
niniejszego regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres email:
szewczyk.demarco@gmail.com.
2. W przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną w tytule maila
należy wpisać „REKLAMACJA”.
3. Firma De Marco odpowiada przed konsumentem za niezgodność
produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym w przepisach
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. ).
4. Przed złożeniem reklamacji przez konsumenta zalecany jest kontakt
telefoniczny z firmą De Marco na numer telefonu (+48) 33 879 59 13,
(+48) 727 902 139, (+48) 510 080 336 lub elektroniczny na e – mail
szewczyk.demarco@gmail.com
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od zwrotu produktu
przez klienta.
6. Po wcześniejszym kontakcie z firmą De Marco reklamowany produkt
należy odesłać na adres korespondencyjny firmy De Marco (określony
w §1.1 niniejszego regulaminu)
7. W przypadku kiedy produkt posiada wadę, firma De Marco niezwłocznie
wymieni uszkodzony produkt, na wolny od wad lub wadę usunie. Jeżeli
naprawa produktu bądź wymiana jest nie możliwa konsument może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konsumenta, koszty
reklamacji ponosi firma De Marco.
9. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty wysyłki
pokrywa konsument.
ROZDZIAŁ VIII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 12.
1. Firma De Marco będąc administratorem danych osobowych, chroni dane
osobowe klientów.
2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
Email: info@demarco.pl, Poczta: PPHU De Marco, ul. Centralna 59, 34-
122 Frydrychowice, Telefon: 338795913
3. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów
określonych w niniejszym regulaminie.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zawartych w formularzu zamówień tj. imię i nazwisko, adres e – mail,
telefon, adres, a także firmy oraz NIP przez Administratora
5. Udzielona zgoda dotyczy przetwarzania danych tylko i wyłącznie w celu
zawarcia umowy pomiędzy klientem a firmą De Marco.
6. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści
swoich danych oraz prawie do ich poprawiania a także o prawie do
odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie
oraz iż wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez klienta
dobrowolnie.
7. Udostępnione przez klienta dane osobowe będą chronione przez firmę De
Marco z zachowaniem najwyższej staranności.
8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
dotyczących świadczonych przez firmę De Marco usług na podany adres
e – mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
9. Realizujemy przepisy RODO - Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
ROZDZIAŁ IX – POLITYKA „COOKIES”
§ 13.
Strona demarco.pl używa plików „cookies”. Informacje, które są zawarte
w plikach „cookies: używa się w celach reklamowych, statystycznych oraz
w celu dopasowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klienta.
Każdy klient ma prawo zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej
przeglądarce. W przypadku, w którym ustawienia pozostaną bez zmian pliki
„cookies” zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Uwaga! Zmiana ustawień
dotyczących plików „cookies” może ograniczyć funkcjonowanie serwisu.
ROZDZIAŁ X – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
1. Wszelkie nieporozumienia, które mogą pojawić się podczas realizacji
umowy sprzedaży oraz wszystkie roszczenia będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności w sposób polubowny oraz w procesie
postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie
mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym
3. W przypadku gdyby któreś z postanowień niniejszego regulaminu mogło
stać się nie ważne, pozostałe postanowienia są prawomocne. W takim
przypadku firma De Marco zastąpi nieważne postanowienie regulaminu
innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które w sposób
wyraźny odda zamierzony cel niewyraźnego postanowienia.
4. Niniejszy regulamin może ulegać zmianom, bez podawania przyczyn.
5. Zmiany zostaną natychmiast opublikowane w postaci ujednoliconego
tekstu regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go na stronie
internetowej.
§15.
Regulamin zawiera następujące załączniki:
1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pomiędzy klientem a firmą
De Marco (Formularz zwrotu towaru)
2. Wzór wniosku o reklamację i zwrot produktu
3. Instrukcję prania odzieży
WNIOSEK O REKLAMACJĘ PRODUKTU
Dane osoby reklamującej towar: Data:
Reklamacja towaru niezgodnego z umową
Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 141, poz.1176 z zm.) składam reklamację dotyczącą: (podać nazwę towaru,
datę zakupu towaru, cenę oraz opis niezgodności towaru z umową)
Niezgodność towaru z umową została stwierdzona: (podać datę)
Wpisać żądanie reklamującego dotyczące doprowadzenia towaru do zgodności
z umową*
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami reklamacji towaru określonymi
w Regulaminie Sklepu.
………....................................
(podpis )
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje dla konsumenta:
Zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r.
Nr 141, poz.1176 ze zmianami ):
*wybór żądania należy do reklamującego. Może to być żądanie:
a) nieodpłatnej naprawy,
b) wymiany towaru na nowy,
W przypadkach gdy:
a) naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów,
b) wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne
niedogodności,
c) sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił
w odpowiednim czasie,
Reklamujący może domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od
umowy tj. żądać zwrotu zapłaconej ceny.
Nie można odstąpić od umowy gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.
Reklamację zaleca się sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz
zostawić w sklepie. Na drugim powinna się podpisać osoba, wraz z datą,
odbierająca pismo. Od daty przyjęcia reklamacji liczy się czas, w którym
sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji. Można też wysłać reklamację listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub w sposób elektroniczny.
Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku o reklamację.
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………………………………
NUMER FAKTURY/PARAGONU:......................................................................
IMIĘ I NAZWISKO:...............................................................................................
ADRES:...................................................................................................................
.................................................................................................................................
TELEFON:..............................................................................................................
EMAIL:...................................................................................................................
Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na
rachunek bankowy Klienta)
Nazwa Banku:.........................................................................................................
Numer rachunku:………………………………………………………………….
Nazwa produktu Ilość Cena Przyczyna zwrotu
Uwagi Klienta:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zwrotu towaru określonymi
w Regulaminie Sklepu.
....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)
INSTRUKCJA PRANIA ODZIEŻY
1. Zapinamy wszystkie suwaki, guziki.
2. Odzież należy odwrócić na lewą stronę.
3. Używamy łagodnych środków piorących, płynów do prania wełny
i delikatnych tkanin.
4. NIE STOSUJEMY: namaczania odzieży przed praniem właściwym,
namaczania odzieży i pozostawiania jej na odczekanie, na noc itp.
5. ­Odzież można prać ręcznie lub w pralkach automatycznych na
programie do prania wełny i delikatnych tkanin.
6. Temperatura prania 30 ­ 40 stopni C.
7. Nie stosować chloru.
8. Nie stosować wybielaczy.
9. Nie stosować detergentów.
10. Zalecane stosowanie chusteczek wyłapujących kolor.
11. Zalecane płukanie z dodatkiem octu (ostatnie płukanie).
12. Nie wirować.
13. Suszyć w stanie rozwieszonym na wieszakach odzieżowych, odzież
należy wygładzić i uformować kształtnie na wieszaku.
14. Można suszyć na płasko, na ręcznikach.
wy 95/46/WE.